Monday, June 19, 2006


Neraka-neraka bagi pendosa


Teks.19
Raja yang saya hormati, orang yang mencuri permata dan emas dari seorang brahmna atau orang lain, ditempatkan di neraka bernama Sandamsa. Disana kulitnya dikoyak dan dipisahkan dengan bola dan jepitan besi panas merah. Dengan cara ini, seluruh badannya dipotong-potong menjadi potongan-potongan.

Teks 20
Lelaki atau perempuan yang melakukan hubungan kelamin tidak syah dengan lawan jenisnya, setelah mati dihukum oleh para pembantu Yamaraja di neraka Taptasurmi. Disana para lelaki atau perempuan itu dicambuk dengan cemeti. Yang laki dipaksa memeluk bentuk perempuan terbuat dari besi panas membara, dan yang perempuan dipaksa untuk memeluk bentuk serupa dengan orang laki. Begitulah hukuman untuk hubungan kelamin tidak syah.

(Bhagawata Purana tentang Neraka; penerjemah: Darmayasa; penerbit PARAMITA Surabaya)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home