Thursday, January 19, 2006


Tuhan tidak perlu dibela

Islam perlu dikembangkan, tidak untuk dihadapkan kepada serangan orang. Kebenaran Allah tidak berkurang sedikitpun dengan adanya keraguan orang. Tuhan tidak perlu dibela, walaupun tidak juga menolak dibela. Berarti atau tidaknya pembelaan, akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan.
(Tuhan tidak perlu dibela, Abdurrahman Wahid)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home