Monday, August 08, 2005


Pemimpin dan Pergerakan rakyat

Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan, atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat rakyat mengeluarkannya. Kalau tidak demikian, tidak akan ada pengikut, tidak akan maju pergerakan. Bagaimana juga cakap dan pandai pemimpin, kalau perkataan dan suaranya tidak bertampuk dalam hati rakyat, suara itu akan sia-sia belaka.

Semuanya itu dibuktikan oleh sejarah dunia. Memang sering ternyata, bahwa pemimpin maju ke muka dahulu untuk membangunkan semangat rakyat, sehingga sering pula ia menjadi kurban. Tetapi ini bukanlah tanda, bahwa pergerakan dan semangat rakyat itu dibuat oleh dia. Pekerjaan pemimpin sebenarnya tidak lain dari memberi jalan dan mengalirkan apa yang hidup dalam hati rakyat. Semangat dan perasaan rakyat ditimbulkan oleh keadaan dan penghidupannya sendiri.
(Mohammad Hatta, Memoir, penerbit Yayasan Hatta)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home